News & Press

NEWS & PRESS

Scan code view

Zhejiang Tianjie Industrial Corporation

Tel: +86 571 23656026
Fax: +86 571 23656068

Email:info@tian-jie.com
Address: Linglong Economic Development Zone, Lin'an Hangzhou, China 311301
 

Support

FAQ

Sales Network

 

SERVICE

Copyright: Zhejiang Tianjie Industrial Corporation   浙ICP备19019105号-1
 

NEWS & PRESS

环球资源电子展

Author:
Source:
Release time:
2018/10/11
[Abstract]:
环球资源电子展

环球资源电子展